PrestonX

142 teksty – auto­rem jest Pres­tonX.

Sa­mego siebie, nie porzucaj. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 maja 2017, 19:19

Cza­sem mi­jając ko­goś, żałuję, że nie idę obok. 

myśl dnia z 21 lutego 2017 roku
zebrała 40 fiszek • 19 lutego 2017, 23:59

War­to dot­rzeć do miej­sc, w których nie sma­kuje nic.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 lutego 2017, 23:48

Piękne święta, bo Pol­skie święta :)

Ra­dos­nych wam :) 

myśl dnia z 26 grudnia 2016 roku
zebrała 34 fiszki • 24 grudnia 2016, 22:57

Nie wy­pada za­mieniać człowieka na marze­nia o nim. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 grudnia 2016, 23:57

A mój kar­pik jeszcze gdzieś pływa :) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 grudnia 2016, 23:51

Prag­nienia są jak bag­no, można w nich ugrzęznąć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 grudnia 2016, 00:07

Za­pom­nij. Przeszłość prędzej cię uziemi, niż pod­niesie do góry. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 grudnia 2016, 00:12

Słowa, emoc­jo­nal­ny ba­gaż spraw niedokończonych. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 grudnia 2016, 16:23

W szczęśli­wych oczach war­to się przeglądać . 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 listopada 2016, 23:58

PrestonX

PrestonX

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 maja 2017, 20:32Indygoo sko­men­to­wał tek­st Samego siebie, nie porzu­caj.  

14 maja 2017, 19:26stepbyson sko­men­to­wał tek­st Samego siebie, nie porzu­caj.  

14 maja 2017, 19:22PrestonX wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 maja 2017, 19:16PrestonX wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 kwietnia 2017, 18:03PINGWINIOWATY sko­men­to­wał tek­st Nie wy­pada za­mieniać człowieka [...]

10 kwietnia 2017, 21:18Cris sko­men­to­wał tek­st Przyzwoitości nie odkładaj na [...]

20 marca 2017, 14:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

20 marca 2017, 13:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

20 marca 2017, 13:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

20 marca 2017, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]